E- Arşiv

e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâgıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır.

e-Arşiv çözümü ile e-fatura mükellefi olmayan müşterilerinize email vb. yollarla faturanızı ulaştırabilir ve ikinci nüshasını elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Böylece müşteri türüne bakmaksızın kâğıt fatura kullanımını ve saklanmasını tamamen ortadan kaldırarak, yer kazanımı, zaman kazanımı, kâğıt, kargo maliyetleri ortadan kalkar.

30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 433 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında, faturalar ve e-Arşiv Raporu oluşturulması, mali mühür veya NES ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçleri yer almaktadır.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden kullanabilirler.

earsivmobix

e-Arşiv uygulamasında, e-Fatura uygulamasında olduğu gibi fatura formatının UBL TR olarak kullanılması ve bununla birlikte e-Arşiv faturalarının oluşturulması, imzalanması, zaman damgası kullanılması ve raporlanabilmesi sağlanmaktadır.